Czym są obligacje skarbowe?

  Obligacje skarbowe to długoterminowe papiery wartościowe emitowane przez państwo lub instytucje rządowe w celu pozyskania środków finansowych. Są one najczęściej oferowane na okres od 1 do 30 lat i … Read More

Czym zajmuje się ministerstwo finansów?

  Ministerstwo Finansów jest organem administracji państwowej odpowiedzialnym za koordynację i nadzór nad polityką finansową państwa oraz za zarządzanie publicznymi finansami. Ministerstwo jest odpowiedzialne za wsparcie polityk i działań rządu … Read More