Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Aby uzyskać polskie obywatelstwo potrzebne jest spełnienie poniższych kryteriów.

Polskie obywatelstwo można uzyskać, jeśli jedna z następujących informacji dotyczy danej osoby:

  • jest krewnym pierwszej lub drugiej stopnia z polskim obywatelem
  • jest oficjalnym przechowankiem jednego z państw, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznaniu i stosowaniu obywatelstwa
  • przebywa legalnie w Polsce od 5 lat (poprzedzonych przez 10 lat przebywania legalnie)
  • osiągnął pełnoletniość w Polsce z co najmniej 14-letnim stażem pobytu

Przed ubieganiem się o polskie obywatelstwo należy wystąpić o Kartę Pobytu i wypełnić wniosek o obywatelstwo składając niezbędne dokumenty. Przedłożone dokumenty i wnioski są następnie zweryfikowane przez urzędnika administracyjnego i przeanalizowane przez sędziego. Jeśli wszystko zostanie uznane za zgodne z prawem, sąd wyda zgodę na polskie obywatelstwo.

Po uzyskaniu polskiego obywatelstwa, osoba ta będzie uprawniona do pełnego zakresu praw i obowiązków przysługujących jej jako obywatela polskiego. Do tych uprawnień należą: prawa polityczne i wyborcze, prawo do władania nieruchomościami i korzystania z wszelkich świadczeń socjalnych. Ponadto, jako polskie obywatelstwo pozwoli na przemieszczanie się bez ograniczeń pomiędzy członkami Państw Europejskich
Unii Europejskiej.

Kryteria Osoby uprawnione
Krewni pierwszej lub drugiej stopnia z polskim obywatelem Obecni i byli małżonkowie, rodzice, dzieci
Oficjalny przechowanki jednego z państw, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznaniu i stosowaniu obywatelstwa Rumunia, Węgry, Litwa, Łotwa i Słowacja
Legalne przebywanie w Polsce od 5 lat Osoby, które przebywały legalnie (również wcześniej) w Polsce przez 10 lat
Osiągnięcie pełnoletniości w Polsce z co najmniej 14-letnim stażem pobytu Osoby, które osiągnęły pełnoletniość w Polsce po przebywaniu w Polsce od osiągnięcia 13 roku życia

Ścieżka do uzyskania obywatelstwa polskiego

Postępowanie administracyjne w obecności władz państwowych

Aby oficjalnie stać się obywatelem polskim, trzeba przejść procedurę administracyjną, którą wyznacza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Osoby, które chcą uzyskać obywatelstwo polskie, powinny przedstawić dowody udokumentowania faktu urodzenia, wyrażenia zgody strony macierzystej na ich obywatelstwo, wyniki egzaminu z zakresu wiedzy o Polsce.

W yjątkowych sytuacjach, kiedy osoba ubiegająca się o obywatelstwo jest rzeczywiście żyjącym śladem polskiego dziedzictwa narodowego, może skorzystać z trybu przyspieszonego. Ponadto, władze państwowe mogą przyznać obywatelstwo polskie w drodze decyzji zarządzenia w przypadku, gdy osoba ma „wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jeśli chodzi o dokumenty, które muszą być przedstawione w trakcie postępowania o obywatelstwo, to są następujące:

Dokument Opis
Akty urodzenia Akty urodzenia dla osoby ubiegającej się o obywatelstwo oraz małżonków i dzieci
Oświadczenia Oświadczenia potwierdzające prawo do obywatelstwa i zgody stron na proces uzyskiwania obywatelstwa
Dokumenty potwierdzające tożsamość Dokumenty, które potwierdzają tożsamość pese like dowód osobisty lub paszport.

<h2>Jak ubiegać się o obywatelstwo polskie?</h2>
Prawo do obywatelstwa polskiego może uzyskać osoba, która spełnia określone wymagania, zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku. Obywatelstwo polskie można uzyskać poprzez:
<h3>naturalizację</h3>
Naturalizacja polega na uzyskaniu obywatelstwa przez cudzoziemca, który nie jest obywatelem polskim, na drodze decyzji organu administracji państwowej. Aby móc skorzystać z naturalizacji, należy spełnić określone warunki:
<ul>
<li>dwuletni zamieszkiwanie na terytorium Polski</li>
<li>posiadanie legalnego pobytu na terytorium Polski</li>
<li>posiadanie ważnego dokumentu podróży</li>
</ul>
<h3>rekoncentracja</h3>
Rekoncentracja to procedura odzyskania obywatelstwa przez osobę, która posiadała je wcześniej lub przez ich spadkobierców. Warunkiem uzyskania obywatelstwa przez rekoncentrację jest udowodnienie, że osoba posiadała obywatelstwo polskie w przeszłości lub jest spadkobiercą takiej osoby.
<h3>Porównanie warunków naturalizacji i rekoncentracji</h3>
<table>
<tr>
<th>Naturalizacja</th><th>Rekoncentracja</th>
</tr>
<tr>
<td>2-letni pobyt na terytorium Polski</td><td>udowodnienie poprzedniego obywatelstwa lub spadkobierstwo</td>
</tr>
<tr>
<td>legalny pobyt</td><td>nie dotyczy</td>
</tr>
<tr>
<td>ważny dokument podróży</td><td>nie dotyczy</td>
</tr>
</table>
Uzyskanie obywatelstwa polskiego jest długim i skomplikowanym procesem, dlatego też ważne jest, aby wszystkie niezbędne wymagania zostały spełnione. Osoby zainteresowane ubieganiem się o obywatelstwo polskie powinny skontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim celem uzyskania wszelkich potrzebnych informacji.Jeśli zastanawiasz się jak uzyskać obywatelstwo polskie, to sprawdź, jakie są formalności, które należy załatwić i jakie dokumenty do tego potrzebne są, klikając w link na samym dole tego artykułu: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/foreigner-in-poland-legalization-of-stay.html.