Jakie są wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i jak je wykonać?

Jakie są wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków i jak je wykonać?

Jakie są wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków?

Kontrola techniczna budynków jest ważnym elementem obowiązującym w ramach prawa budowlanego. Regularne przeglądy techniczne pozwalają zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zachować standard jakości budynków. Specjalne normy i kryteria przeznaczone doostrożnej oceny jakości i bezpieczeństwa budynków określają to, co uważa się za zasadne w zakresie przeglądów. W ramach przeglądów wykonywane są m.in. kontrole statyczne, obliczenia wytrzymałości, pomiary trwałości, inwentaryzacje techniczne, ocena konstrukcji stalowych i drewnianych oraz badania rdzenia lub mostów.

Jak wykonać przegląd techniczny budynku?

W celu wykonania przeglądu technicznego budynku należy udać się do fachowca. Specjalista taki powinien umieć określić potencjalne usterki budynku i odpowiednio wykonać wszelkie wymagane testy. Do jego obowiązków należy :

 • Posiadanie odpowiednich uprawnień
 • Ustalenie wymagań normy i kryteriów dla obiektu
 • Przygotowanie zasad wykonania, harmonogramu i budżetu robót
 • Przeprowadzanie okresowych testów
 • Analiza i raportowanie wyników badań
 • Zalecane naprawy i prace remontowe

Tabele zawierające wyniki przeglądu mogą być przechowywane w celu porównania z wynikami wykonanymi w odpowiednim czasie. Zdecydowanie zaleca się, aby wyniki były monitorowane przez fachowca ds. budownictwa, i aby dbać o zgodność z wymaganiami w obu istniejących i nowo budowanych budynkach.

Wymogi i procudura dotycząca przeglądów technicznych budynków

Czas przeglądu technicznego budynku jest ważnym etapem w jego konserwacji, utrzymaniu i bezpieczeństwie. Rezultaty takich przeglądów pozwalają dostrzec wszelkie nieprawidłowości i je usunąć w odpowiednim czasie. Podstawowe wymagania dotyczące przeglądów technicznych budynków to:

 • Kontrola bezpieczeństwa – należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w budynku.
 • Ocena stanu materiałów budowlanych – sprawdza się kondycję elewacji, dachów, ścian, okien, drzwi i izolacji cieplnej.
 • Kontrola instalacji elektrycznych i mechanicznych – należy zweryfikować stan instalacji wentylacyjnej, grzewczej, wody czy gazu, a także instalację elektryczną.

Proces przeprowadzenia przeglądu technicznego składa się z kilku etapów, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Krok Opis
1. Przygotowanie specyfikacji technicznej
Budynek zostaną przyjrzeć się pod kątem usterek.
2. Weryfikacja stanu technicznego
Budynek zostanie poddany szczegółowej wizualnej inspekcji.
3. Raport z przeglądu
Specjaliści sporządzą raport z przeprowadzonych czynności i wesprą go rekomendacjami.

Wymagania Przeglądów Technicznych Budynków – Jak je wykonać?

Świat maksymalizacji oszczędności i najwyższych standardów bezpieczeństwa skłania sprzedawców i właścicieli budynków do wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy techniczne budynków są prowadzone w celu zapewnienia poprawnego działania sprzętu, jeśli chodzi o wydajność i bezpieczeństwo. Przeglądy obejmują budynki mieszkalne, biurowe, usługowe, szkolne, przemysłowe i magazynowe. Przeglądy techniczne mają na celu wykrycie wczesnych problemów, które mogą wpłynąć na dalsze funkcjonowanie budynku. W celu wykonania przeglądu technicznego budynku, pracownik kontroli powinien weryfikować:

Elementy wymagane do przeprowadzenia przeglądu technicznego:

 • Stan instalacji elektrycznej, wodnej i innych mediów
 • Prawidłowe działanie kontenerów oraz klimatyzacji
 • Kontrola akustyki i oświetlenia
 • Strukturalna integralność budynku
 • Kontrola instalacji przeciwpożarowej

Kontrole przeglądowych, wykonywane w ramach przeglądu technicznego mogą zabezpieczyć sprzedawców, właścicieli, budynki i odwiedzających przed problemami związanymi z bezpieczeństwem i wydajnością. Założeniem przeglądów technicznych jest identyfikacja i odpowiednio wczesne wykrywanie defektów instalacji, przez wskazanie, jak należy je usunąć , a także ocena, jak długo powinien utrzymać się budynek. Przeglądy powinny obejmować wszystkie dostępne powierzchnie i wszystkie elementy techniczne w przestrzeni. Przeglądy powinny być wykonywane, zgodnie z określonym planem, przez wykwalifikowany, zespół ekspertów, zajmujących się instalacjami techniki budowlanej.

Aby ułatwić przeprowadzenie takiego przeglądu, poniżej przedstawiamy tabelę z prawidłowymi krokami, które należy wykonać w procesie przeglądu technicznego:

Krok Opis Czas
1 Zbieranie i analiza wszelkich dostępnych danych 2-3 godziny
2 Dokonanie inspekcji stanu obiektu 2-3 dni
3 Badanie wszystkich systemów 2-4 dni
4 Opracowanie i zatwierdzenie raportu przeglądu 2-3 dni

Wniosek jest taki, że przeglądy techniczne są ważne i konieczne jako profilaktyka w regularnym bezpieczeństwie budynku oraz całej osoby, która może się tam znajdować. Właściwie przeprowadzone przeglądy techniczne zapewnią właścicielom budynku lepszą jakość jego użytkowania oraz lepszą operacyjność w kontekście jego bezpieczeństwa. Aby tego dokonać, należy znaleźć rzetelnego, wykwalifikowanego specjalistę, który wykona przegląd techniczny budynku.

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące wymagań stawianych przy przeglądach technicznych budynków oraz jak je wykonać, kliknij w link, aby poznać wszystkie odpowiedzi: http://ibpe.pl/przeglady-obiektow-budowlanych/.