Kim jest inwestor budowlany?

Wiele osób myśli o inwestorze budowlanym jako o kimś, kto inwestuje pieniądze, aby zarobić. Na tym jednak rola budowniczego się nie kończy. Inwestorzy budowlani są odpowiedzialni za nadzorowanie projektu budowlanego od początku do końca. Ponadto inwestor musi nie tylko dotrzymać terminów realizacji projektu, ale także musi otrzymać wynagrodzenie od wykonawcy. Budowlańcy mają jednak inne obowiązki, niektóre z nich są ważniejsze od innych. Wynika to z faktu, że ich podstawowa odpowiedzialność jako inwestora budowy nie rozciąga się na podwykonawców i dostawców.

Inwestor musi zapewnić, że projekt spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa

Jednak oprócz swojej podstawowej odpowiedzialności inwestor budowlany musi również dopilnować, aby wykonawca przestrzegał wszystkich przepisów BHP i zapłacił podwykonawcom. Inwestor budowlany jest odpowiedzialny za nadzorowanie postępu prac nad projektem, aby zapewnić jego terminowe zakończenie. Inwestor budowlany często wykorzystuje inspektorów kontroli jakości do nadzorowania bieżących projektów. Specjalista ds. kontroli jakości pilnuje, aby każdy wykonawca przestrzegał wszystkich zasad bezpieczeństwa i dotrzymywał wszystkich terminów. Jeśli podwykonawca spóźnia się z harmonogramem lub wprowadza niebezpieczne zmiany, specjalista ds. kontroli jakości musi szybko zająć się problemem i wprowadzić poprawki. Przestrzegać warunków umowy. Ponadto, jeśli wykonawca jest zaangażowany w negocjacje z podwykonawcami lub dostawcami, może być również odpowiedzialny za zbieranie płatności od dostawców. Ponadto, jeśli mają podwykonawców, to od nich również muszą pobrać zapłatę. Muszą również prowadzić dokładną ewidencję tego, ile zebrali od podwykonawców i dostawców, aby móc dokonywać terminowych płatności na czas.

Inwestor zapewnia, że na budowie wszystko dzieje się prawidłowo

Inwestor jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wykonawca przestrzega warunków umowy i czasami działania wykonawcy mogą zakłócić pracę budowniczego. Na przykład, jeśli wykonawca uszkodzi część domu podczas remontu, jeden z nich może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych. Wykonawca musi naprawić to, co uszkodził i zapłacić to, co mu się należy, aby Inwestor mógł zweryfikować swoją wypłacalność. Niektórzy wykonawcy nie zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań umownych, a inni wywiązują się ze swoich zobowiązań bez względu na trudności finansowe. Skuteczny Inwestor powinien więc być świadomy wszystkich swoich obowiązków i poświęcić czas i wysiłek, aby wypełnić je jak najlepiej.