Spory sądowe – co to jest, definicja i pojęcie

Sądowe spory to nic innego jak konflikt, który rozstrzyga sąd. W takich sytuacjach możemy mieć do czynienia z wieloma rodzajami spraw. Możemy mieć do czynienia ze sprawami cywilnymi, gdzie przedmiotem postępowania sądowego jest jakieś roszczenie między dwoma stronami.

W jakich sprawach można stworzyć zespół ds. spraw sądowych w firmie?

Zespół ds. spraw sądowych w firmie może być stworzony w przypadku wszelkich spraw sądowych, w których uczestniczy firma. Mogą to być spory sądowe https://www.jkmiw.pl/rozwiazywanie-sporow-procesy-sadowe-postepowania-przed-sadami-arbitrazowymi/. Może to być np. sprawa o ochronę danych osobowych, sprawa o naruszenie praw autorskich, sprawa o naruszenie prawa do znaku towarowego, sprawa o naruszenie prawa do własności intelektualnej, sprawa o naruszenie praw konsumentów i tak dalej.

Czym jest postępowanie sądowe?

Postępowanie sądowe to nic innego jak proces, który toczy się przed sądem. Jest to procedura, której celem jest wyjaśnienie konfliktu między stronami i wydanie wyroku przez sąd.

Rodzaje spraw sądowych

Wśród spraw sądowych można wyróżnić kilka typów:

Sprawy cywilne — są to sprawy, w których przedmiotem postępowania jest jakieś roszczenie między dwoma stronami. Przykładem może być tutaj sprawa o odszkodowanie za wyrządzenie krzywdy, sprawa o zapłatę długu, sprawa o zwrot pieniędzy itp.

Sprawy karne — są to sprawy, w których przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy dana osoba dopuściła się przestępstwa i jakie konsekwencje prawne może ona ponieść za to.

Sprawy administracyjne — są to sprawy, w których przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy dana osoba lub firma dopuściła się naruszenia prawa i jakie konsekwencje prawne może ona ponieść za to. Przykładem może być tutaj sprawa o naruszenie prawa do ochrony danych osobowych, sprawa o naruszenie prawa do życia prywatnego, sprawa o naruszenie praw autorskich itp.

Jak rozwiązać spór w sądzie polubownym — arbitraż

Arbitraż to nic innego jak postępowanie sądowe, które toczy się przed sądem polubownym. W tym przypadku strony mogą samodzielnie wybrać sędziego, który będzie rozstrzygał ich spór. Arbitraż jest często wykorzystywany w sprawach gospodarczych, ponieważ jest on bardziej elastyczny niż postępowanie sądowe i strony mogą samodzielnie ustalić jego zasady.

Czy w sporach sądowych musi uczestniczyć adwokat?

Nie, w sporach sądowych nie musi uczestniczyć adwokat, ani prawnik czy radca prawny. Adwokat jest jednak bardzo pomocny w takich sytuacjach, ponieważ może on pomóc w ustaleniu strategii postępowania, przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wygłoszeniu mowy końcowej. Wiec, chociaż nie jest potrzebny w sporach, to może być pomocny. Więc, gdy są jakieś spory sądowe, to warto korzystać z prawnika.