Bezpieczeństwo, a komora hiperbaryczna: Przeciwwskazania do zapamiętania

Bezpieczeństwo, a komora hiperbaryczna: Przeciwwskazania do zapamiętania

 

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) to metoda lecznicza, która polega na wdychaniu czystego tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia atmosferycznego. Jest stosowana w leczeniu m.in. zatruć tlenkiem węgla, chorób dekompresyjnych, zakażeń bakteryjnych, a także w celu przyspieszenia gojenia ran. Choć HBOT jest uważana za bezpieczną dla większości pacjentów, istnieją jednak pewne przeciwwskazania, które muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem terapii. Poniższy artykuł przedstawia przegląd tych przeciwwskazań, aby pomóc w zrozumieniu, kiedy unikać stosowania terapii tlenowej.

Przeciwwskazania bezwzględne

Przeciwwskazania bezwzględne oznaczają stan, w którym terapia HBOT nie powinna być w żadnym wypadku stosowana. Należą do nich:

  • Niektóre choroby płuc: Pacjenci z pneumotoraksem (obecnością powietrza w przestrzeni opłucnowej), nieleczonymi blebsami (pęcherzami na płucach) lub ciężką rozedmą z ryzykiem pneumotoraksu powinni unikać HBOT ze względu na ryzyko rozerwania tkanek płucnych pod wpływem zwiększonego ciśnienia.
  • Ciąża: Ze względu na brak wystarczających badań dotyczących wpływu zwiększonego ciśnienia i czystego tlenu na płód, ciąża jest uważana za przeciwwskazanie do HBOT, chyba że korzyści dla matki/płodu znacząco przewyższają potencjalne ryzyko.
  • Stosowanie leków wykorzystywanych w leczeniu onkologicznym: Pacjenci przechodzący terapię onkologiczną, zwłaszcza ci leczeni niektórymi rodzajami chemioterapii, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko toksyczności tlenu podczas HBOT. Substancje takie jak niektóre cytostatyki mogą reagować z wysokim ciśnieniem tlenu, co potencjalnie zwiększa ich toksyczność lub zmienia ich działanie terapeutyczne. W związku z tym pacjenci onkologiczni przed rozpoczęciem terapii hiperbarycznej powinni skonsultować plan leczenia ze swoim onkologiem i lekarzem prowadzącym HBOT.

Przeciwwskazania względne

Przeciwwskazania względne oznaczają, że HBOT atamed.com.pl może być zastosowana, ale z należytą ostrożnością i po dokładnej ocenie ryzyka. Do tych przeciwwskazań zaliczamy:

  • Choroby ucha środkowego i zewnętrznego: Zablokowane eustachiusze, infekcje lub zapalenie ucha mogą prowadzić do trudności w wyrównywaniu ciśnienia, co może skutkować bólem lub nawet uszkodzeniem ucha.
  • Epilepsja: Wysokie stężenie tlenu może wywołać napady drgawkowe u osób z epilepsją, dlatego stan taki wymaga ostrożności przy HBOT.
  • Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe: U osób z nieleczoną jaskrą, zwiększone ciśnienie może wywołać pogorszenie stanu.
  • Przebyte operacje klatki piersiowej: Pacjenci po chirurgicznych zabiegach na klatce piersiowej powinni odczekać określony czas przed rozpoczęciem HBOT, aby uniknąć ryzyka powikłań.
  • Choroby sercowo-naczyniowe: Osoby z niektórymi schorzeniami serca mogą wymagać dodatkowej ostrożności podczas terapii hiperbarycznej.
  • Zatrucie lekami lub alkoholem: Niektóre substancje w połączeniu z wysokim poziomem tlenu mogą być szkodliwe.
  • Niedawno wykonane przeszczepy skóry lub inne operacje: Zwiększone ciśnienie może wpłynąć na przebieg gojenia się.

Bezpieczeństwo procedury HBOT

Bezpieczeństwo terapii hiperbarycznej jest zależne od przestrzegania protokołów bezpieczeństwa oraz odpowiedniego przygotowania pacjenta i personelu. Przed przystąpieniem do terapii należy przeprowadzić dokładny wywiad medyczny oraz badanie fizykalne, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania.

Monitorowanie pacjentów

Pacjenci w trakcie terapii HBOT muszą być stale monitorowani pod kątem wszelkich negatywnych reakcji. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów, takich jak ból ucha, zmęczenie, zawroty głowy, lub problemów z oddychaniem, procedura powinna być natychmiast przerwana.

Postępowanie w przypadku wystąpienia skutków ubocznych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych podczas sesji HBOT, takich jak barotrauma, zatrucie tlenem, czy napady drgawkowe, konieczne jest szybkie i skuteczne postępowanie medyczne.