stal kwasowa warszawa

Czym jest stal kwasowa? Warszawa

Stal kwasoodporna to termin dla laików, który jest używany do opisania stali, które są stopowe z molibdenem, a tym samym mają zwiększoną odporność na korozję. Najpopularniejszą stalą kwasoodporną jest ASTM 316 . Należy jednak zaznaczyć, że określenie „stal kwasoodporna” nie musi oznaczać, że materiał jest odporny na korozję w kwasie, jest to bardziej skomplikowane. Należy wziąć pod uwagę skład chemiczny roztworu, stężenie i temperaturę.

Stal kwasowa a działanie rdzy

Silne kwasy destabilizują warstwę pasywną. Gdy stal nierdzewna jest wystawiona na działanie kwasów chlorowodorowych i siarkowych, może wystąpić ogólna korozja powierzchni. Odwiedź: http://www.heco.pl/

Kwas solny jest bardzo kwaśny i stosowany w produkcji tworzyw sztucznych. Rozcieńczony kwas solny znajduje się w środkach odkamieniających do usuwania kamienia. Kwas siarkowy jest żrącą substancją chemiczną, która może powodować poważne oparzenia chemiczne i wtórne oparzenia termiczne. Znajduje zastosowanie w przeróbce minerałów, rafinacji ropy naftowej i oczyszczaniu ścieków. Bardziej rozcieńczone formuły można znaleźć w produktach gospodarstwa domowego, takich jak środki do czyszczenia rur.

Mniej powszechna forma rdzewienia występuje po wystawieniu stali nierdzewnej na bardzo wysokie temperatury. Ten rodzaj korozji występuje w zastosowaniach spawalniczych, w których stal nierdzewna jest podgrzewana, a następnie chłodzona. Może wystąpić uczulenie, gdy węgiel i chrom łączą się, tworząc węgliki. Powoduje to, że granice ziaren stają się ubogie w chrom, a warstwa tlenku chromu staje się nieciągła. Uczulenie na ciepło grozi zniszczeniem stali nierdzewnej na zawsze. Uszkodzenia można jednak czasami złagodzić za pomocą obróbki cieplnej.

Obsługa stali nierdzewnej

Żywotność stali nierdzewnej można przedłużyć, zapobiegając kontaktowi z substancjami korozyjnymi. Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami podczas pracy ze stalą nierdzewną:

  • Zawsze noś czyste rękawice.
  • Zawsze używaj narzędzi i komponentów ze stali nierdzewnej.
  • Unikaj kontaktu ze stalami węglowymi lub żelazem.
  • Nie spawać, ciąć, wiercić ani szlifować stali węglowej w pobliżu stali nierdzewnej.
  • Unikaj kontaktu z detergentami do betonu.
  • Unikaj kontaktu z roztworami chlorków.
  • Nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych poduszek do szorowania.

Najczęstszym błędem popełnianym przez ludzi jest używanie żrących produktów do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej.